Obec Velenice

Výroční zpráva

o činnosti obce Velenice v oblasti informačních služeb za rok 2009

Na základě §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předkládáme zprávu o činnosti obce Velenice v oblasti informačních služeb za rok 2009.

V průběhu roku 2009 nebyl na obecním úřadě Velenice uplatněn žádný písemný (poštou, elektronickou poštou, osobně doručený) požadavek o získání informací. Žádosti podané a vyřízené ústně nebyly v souladu s předpisy evidovány.


Na úvod