Zastupitelstvo obce Velenice

starosta
Němečková Šárka

místostarosta
Samek Pavel

Členové zastupitelstva

Brůžek Petr
Hach Bohumil
Pecharová Vlasta
Rožboud Karel
Samková Irena
Vörös Josef
Zárubová Šárka


Na úvod