Symboly obce Velenice

udělené Parlamentem ČR 6. června 2003

Prapor obce
 

Znak obce


Na úvod