Kostel Nejsvětější trojice

Byl postaven roku 1735 z vlastních prostředků obce a dotací od obyvatel jako barokní, jednolodní, obdelná stavba s hranolovou věží v západním přůčelí. Presbytař je navýšený, trojboce uzavřený s postranní sakristií, sklenutý valeně s lunetami. V kostele stojí tři oltáře, na tom hlavním je umístěn otáčecí svatostánek. Strop kostela je rovný, tabulový. Nad chrámovou předsíní je prostorný kůr, kde stály varhany od známé českolipské firmy Schifner.

V roce 1935 bylo pořízeno nové harmonium. Křtitelnice pochází z 18. století. Zařízení bylo rokokové a klasicistní. Vnějšek kostela je členěn pilastry, průčelí ukončeno členěným štítem s nikou (=výklenek půlválcového tvaru zakončený konchou), vyplněnou figurou Nejsvětější trojice, ze štítu vystupuje věž, členěná pilastry na nárožích.

Kostel byl 23. března 1988 zapsán na seznam státem chráněných památek.

V současné době je kostel z velké části vykraden. Rovněž je propadlá část stropu hlavní lodě.

Půdorys:
délka kostela = 30 m
výška věže = 25 m


Na úvod