Úřední deska Obce a Obecního úřadu Velenice

Vyvěšeno Druh dokumentu Obsah dokumentu Platnost
13.3.2013 Oznámení Program na jednání zastupitelstva 20.3.2013 20.3.2013
4.3.2013 Výzva Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy polokopule kaple sv. Josefa 20.3.2013
13.2.2013 Oznámení Přijímání dětí do mateřských škol v Zákupech 30.4.2013
4.2.2013 Oznámení Změna jízdního řádu autobusu
vysvětlivky
31.5.2013
4.12.2012 Oznámení Vyhlášení územního plánu obce Velenice
Vyhlášení územního plánu obce Velenice část 1
Vyhlášení územního plánu obce Velenice část 2
28.12.2012
16.11.2012 Oznámení Rozpočet obce Velenice na rok 2013 31.12.2012
19.9.2012 Oznámení Varování KHS před požíváním metanolu do odvolání
9.6.2012 Nařízení Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření při výskytu varroázy včel do odvolání
21.1.2012 Oznámení Městský úřad Česká Lípa - změna úředních hodin do odvolání
5.8.2011 Informace Zasílání informací pomocí sms zpráv  
29.11.2012 OZV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
9.12.2010 OZV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů  
15.10.2008 OZV Obecně závazná vyhláška 1/2008, požární řád obce  
01.01.2006 OZV Obecně závazná vyhláška 1/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Velenice (o nakládání s komunálním odpadem)  


  • Zápisy z jednání zastupitelstva
  • Rozpočty obce, přehled hospodaření
  • Na úvod